Meet our team ...

c'est qui ...

Although for Juliette poetry and aesthetics are the core of architecture, they are not sufficient. Architecture and spatial designs shape the world we inhabit, design can create opportunities and trigger emotion. Thus people are never absent, but form the centre around which Juliette’s architectural thinking and design moves. Juliette’s designs start from the people, while taking into account the context in which a design is located.

 

Juliette beliefs the disciplines of architecture, interior design and the urban are not isolated entities, they are in a continuous dialogue and therefore every design takes into account these different scales and reflects on the position of the design within them.

 

Juliette finds inspiration in her travels and the beauty surrounding her, she is convinced that being surprised by the new and unexpected is an absolute value, therefore the elements of surprise and beauty are always present in the projects she presents.

 

Explore our site and let yourself be amazed ...

 

 

Atelier Juliette is een jong bureau en naast poëzie en esthetiek als centrale aandachtspunten gaat Juliette op zoek naar meer. Architectuur en haar ontwerp geven vorm aan de wereld die we bewonen en beleven. Een ontwerp kan opportuniteiten creëren en emoties losweken. De mens kan dan ook nooit afwezig zijn maar vormt de kern waarrond Juliette’s architecturaal denken en ontwerp zich zal ontwikkelen. Juliette’s ontwerp start vanuit de mensen en houdt rekening met de context waarin het ontwerp zich situeert.

 

Voor Juliette zijn de disciplines van architectuur, interieur en het stedelijke geen geïsoleerde entiteiten, maar staan ze in een constante dialoog met elkaar. Elk ontwerp neemt al deze schalen dan ook in rekening en de plaats die het hierbinnen inneemt wordt onderzocht.

 

Juliette haalt inspiratie uit haar reizen en de schoonheid die haar omringt. Verwondering en verrassing zijn belangrijke waarden en deze elementen zullen dan ook steeds aanwezig zijn in haar ontwerpen.

 

Ontdek de site en laat je verrassen…

 

Atelier Juliette - Sint-Janskerkhof 1 -  2800 Mechelen - Belgium - info@atelierjuliette.be